Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Mzdy PO a neziskovek

Pro zaměstnance klientů také zpracováváme mzdy a vše co k nim patří.

⇒        Poskytované služby
►zpracování mezd v termínu, který si určí klient
►mzdové lístky, rekapitulace mezd, hlášení pro zdravotní pojišťovny a OSSZ je možné předávat tištěné v sídle organizace, nebo posílat klientovi elektronicky
►veškeré písemnosti určené pro OSSZ ( přihlášky, odhlášky zaměstnanců, měsíční přehled i evidenční listy důchodového pojištění ) odesíláme přes portál veřejné správy
►sledování délky odborné praxe zaměstnanců,sledování platových postupů a vyhotovování platových výměrů
►vypracovávání všech statistických a jiných výkazů ( př. P1-04)
►vypracovávání rozborů čerpání mzdových prostředků
►sestavování podkladů pro rozpočet mezd na následující období
►zastupování klienta při kontrolách

 

 ⇒        Programové vybavení
►používáme kvalitní programové vybavení se zajištěnou pravidelnou aktualizací
►vždy s předstihem reaguje na legislativní změny
►umožňuje odesílání sestav elektronicky
►zpracovává zákonné statistické výkazy
►vytváří přehledy čerpání mezd dle jednotlivých kategorií, středisek a podobně
►umožňuje komunikaci s OSSZ přes portál veřejné správy

 

Platy Vašim zaměstnancům nezvýšíme, ale zvýšíme Vaši spojkojenost.cool 

TOPlist
aktualizováno: 20.08.2018 19:23:55